Publikasjonsliste ansatt

Andre publikasjoner

Scientific papers

Bustnes, J.O., Asheim, M., Bjørn, T.H., Gabrielsen, H., and Systad, G.H. 2000. The diet of Steller's Eider wintering in Varangerfjord, northern Norway. Wilson Bull. 112: 8-13.

Systad, G.H., Bustnes, J. O. & Erikstad, K. E. 2000. Behavioural responses to decreasing day length in wintering sea ducks. - Auk 117 (1):33-40.

Reports

Bustnes, J.O., og Systad, G.H. 2000. Vinterøkologi hos Stellersand. Oppsummering av resultater fra forskningsprosjekt i Varangerfjorden., 1996-2000. NINA Oppdragsmelding 662: 1-22.

Myrvoll, E.R., Systad, G.H., Tømmervik, H. & Strann, K.-B. 2000. Tilleggsutredning for E6 Tysfjord, konsekvenser for kulturmiljø og naturmiljø på strekningen Efjord - Leiknes. NINA-NIKU Oppdragsmelding 667: 1-45

Strann, K.-B., Systad, G. H. & Tømmervik, H. 2000. Flora og fauna registrering i Målselvutløpet naturreservat, samt revisjon av vegetasjonskart - NINA Oppdragsmelding 658: 1-18.

Systad, G.H. & Strann, K.B. 2000. Steinbrudd Krabbåsen i Tromsø - Konsekvenser for fugl. NINA notat: 1-10

Systad, G.H., Tømmervik, H., Rikardsen, A., Strann, K.-B. & Myrvoll, E.R. 2000. Skredsikring av E6 Indre Nordnes - Skardalen. Konsekvensutredning, vurdering av kulturmiljø og naturmiljø. NINA-NIKU Oppdragsmelding 668: 1-58.

Systad, G.H. og Bustnes, J.O. 1999. Fordeling av kystnære sjøfugler langs Finnmarkskysten utenom hekketida: Kartlegging ved hjelp av flytellinger. NINA oppdragsmelding 605:1-66.

Systad, G.H. og Bustnes, J.O. 1999. Fordeling av sjøfugl i åpent hav: Barentshavet. NINA oppdragsmelding 621:1-31.

Systad, G.H. & Bustnes, J.O. 1999. Oljeskader på sjøfugl etter oljeutslipp i Vest-Finnmark april 1999, NINA-notat

Systad, G.H. & Strann, K.-B. 1999. Kommunedelplan E6 Bånes-Langnes. Konsekvensutredning, naturfaglig vurdering. - NINA Oppdragsmelding 620: 1-18.

Tombre, T., Systad, G.H., Strann, K.-B. 1999. En generell vurdering av vindkraftanleggs konsekvenser for naturmiljøet. NINA-notat: 1-11

Tombre, T., Systad, G.H., Strann, K.-B. 1999. Naturfaglige vurderinger ved bygging av vindkraftverk i Troms og Finnmark - en forundersøkelse, mai 1999. NINA-notat: 1-15.

Systad, G.H., Tømmervik, H. & Strann, K.-B. 1999. RV 889 HP 03 Snefjord - Havøysund. Utbedring til helårsstandard. Konsekvensutredning, naturfaglig vurdering. - NINA Oppdragsmelding 630: 1-33.

Systad, G.H., Tombre, T., Strann, K.-B. 1999. Konsekvensutredning for utbygging av Vindkraftverk på Kvitfjell, Tromsø Kommune. Naturfaglig del, fugl. NINA-notat: 1-12

Systad, G.H., Tombre, T., Strann, K.-B. 1999. Konsekvensutredning av kraftlinjetrasséene fra Kvitfjell, Tromsø Kommune. Naturfaglig del, fugl. NINA-notat: 1-xx

Hanssen, S.A., Systad, G.H., Fauchald, P. & Bustnes, J.O. 1998. Fordeling av sjøfugl i åpent hav: Nordland VI. - NINA Oppdragsmelding 554: 1-81.

Systad, G.H. og Bustnes, J.O. 1998. Ornitologiske undersøkelser på Melkøya juni 1998: Kartlegging og konsekvensanalyse. NINA Oppdragsmelding 572: 1-17.

Systad, G.H., Hanssen, S.A. & Bustnes, J.O. 1998, Utbredelse av sjøfugl i Troms og Finnmark: En ressursoversikt i forbindelse med borestart på Snøhvitfeltet. NINA Oppdragsmelding 561: 1-26.

Systad, G.H. & Bustnes, J. O. 1997. Konsekvensutredning for fugl og pattedyr i forbindelse med internveg, Torsken kommune. NINA oppdragsmelding 496: 1-19.

Systad, G.H. 1996. Effects of reduced day length on the activity pattern of wintering sea ducks. Cand. Scient thesis in ecology - University of Tromsø.

Bustnes, J.O., Systad, G.H. & Strann, K.-B. 1993. Drukning av sjøfugl i laksegarn innenfor reservatet på Loppa. - NINA Oppdragsmelding 236: 1-17.