NINA-biblioteket

NINA-biblioteket

NINA-biblioteket er primært et instituttbibliotek for ansatte i Norsk institutt for naturforskning. Andre kan også besøke biblioteket i åpningstida. 

NINA-biblioteket i NINA-huset. Foto Anne Olga Syverhuset/NINANaturbiblioteket holder til i NINA-huset i Trondheim. Foto © Anne Olga Syverhuset/NINA.

Boksamlinga består av litteratur som er samlet av Statens viltundersøkelser, Direktoratet for naturforvaltning og Norsk institutt for naturforskning, til sammen rundt 14.000 bind.

NINA-Biblioteket abonnerer på de store e-tidsskriftspakkene fra Science Direct, Wiley, Springer, Sage og Taylor & Francis. Til sammen ca 6000 tidsskrifter, for det meste fra 1997 og framover. Biblioteket har også rundt 1000 tidsskrifter i papir, hvorav ca 50 fremdeles er løpende.

I tillegg rommer samlinga en del særtrykk fra tidligere ansatte i institusjonenen.

Våre samlinger er tilgjengelige for fjernlån, via andre fag- og folkebibliotek. 

 

NINA-biblioteket

Åpningstider: Man-fred 08.00-15.30

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no