Elgprosjektet i Valdres og Hallingdal

Elgprosjektet i Valdres og Hallingdal

Forvaltningen i Valdres og Hallingdal ønsker mer kunnskap om elgens bruk av området. NINA har derfor merket 35 elger området med GPS-halsbånd i løpet av vinteren 2014. 

GPS-merking av elg skal gi mer kunnskap om elgens bruk av leveområdene. Foto ©  Øystein Os og Christer Rolandsen/NINA

Utgangspunktet var et initiativ fra Vilt og trafikk Hallingdal, et prosjekt som arbeider med forebygging av viltpåkjørsler på både jernbane og veg. Vilt og trafikk Hallingdal ser dette som svært viktig for å kunne målrette sine tiltak best mulig.

Hovedformålet med elgprosjektet er å lære mer om elgens bruk av leveområdene, og da særlig omfanget på sesongtrekk mellom vinter- og sommerleveområder. 

Elgmerking er utført i utvalgte områder i kommunene Hol, Ål, Gol, Nes og Sør-Aurdal. 

“Elgprosjektet i Valdres og Hallingdal” eies av de fem merkekommunene i fellesskap, samt kommunene Flå, Hemsedal, Vestre Slidre, Vang og Nord-Aurdal, og gjennomføres av NINA. I tillegg er det nedsatt en styringsgruppe som består av representanter fra kommunene, Oppland og Buskerud fylkeskommune og Jernbaneverket.