Aktivitet 1

Aktivitet 22: Fjellreven på haugen

Tema: Rødreven konkurrerer ut fjellreven i høyfjellet. Rødreven tar over gamle fjellrevhi og fortrenger dermed fjellreven. 

""
Illustrasjon Inger Lise Belsvik   

Varighet: Aktiviteten tar ca. 15 minutter og er fin å bruke i forbindelse med en annen fjellrevaktivitet, som en pause i en annen aktivitet eller som del av FYSAK (fysisk aktivitet) undervisning.

Tidsperiode: Aktiviteten kan gjøres ute hele året.

Utstyr:

  • Evt en refleksvest, men det er ikke nødvendig.

Gjennomføring:

  1. Lærer forteller om hvordan mange fjellrevhi blir tatt over av rødreven i fjellet. Vet alle hva et hi er? Hvorfor trenger fjellreven et hi? Denne leken kjenner de fleste som Kongen på haugen. Viktig at lærer er tilstede og setter klare regler for leken.
  2. Velg en elev som er fjellreven på haugen. Eleven stiller seg på toppen av en snøhaug, jordhaug, stein eller annen egnet formasjon i terrenget. Den som er fjellrev kan godt ha på seg en refleks vest.
  3. De andre elevene er rødrever som prøver å ta over plassen på haugen.
  4. Når fjellreven blir dyttet bort av en rødrev, velges det en ny fjellrev.
  5. Viktig: Når alle (de som vil) har prøvd å være fjellrev er det tid for refleksjon. Hva tror du skjer med fjellreven når rødreven tar over hiet? Hvordan tror du dette påvirker muligheten for fjellreven til å få valper eller formere seg?

Læringsmål: 

Gjennom leken skal elevene kjenne på kroppen hvordan det er å være fjellrev, når rødreven tar over hiene i høyfjellet.

Dette er forankret i Kunnskapsløftet gjennom blant annet:

Kroppsøving

  • leike og være med i aktiviteter i varierte miljø der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordra
  • samhandle med andre i ulike aktiviteter