Aktivitet 23: Skriv en faktatekst om fjellrev

Tema: Skrive en faktatekst om fjellrev med utgangspunkt i tankekartet elevene har laget i Aktivitet 1 og 2, boka Møt fjellreven og hva de har lært om fjellrev. Bruke digitale medier for å finne fakta om fjellrev.

"" Illustrasjon Inger Lise Belsvik  

Varighet: Totalt 2-3 skoletimer, lærer velger hvor mye tid som settes av til aktiviteten. Et eksempel kan være at elevene arbeider med faktateksten på skolen i ca 60 minutter. De jobber så videre hjemme og i neste skoletime for å ferdigstille teksten under veiledning fra lærer eller medellever.

Tidsperiode: Aktiviteten gjøres inne i slutten av prosjektet.

Utstyr:

Gjennomføring:

 1. Finne frem tankekartet elevene laget i aktivitet 1 og 2. Eventuelt lage et nytt tankekart med utgangspunkt i hva de nå vet om fjellrev. 
 2. Finne fakta om fjellreven i bøker eller digitale media – utstyrsliste nedenfor. 
 3. Begynne å skrive en faktatekst om fjellrev. Viktige stikkord er: 
  1. kjennetegn/utseende
  2. levealder
  3. mat 
  4. formering - parringstid, fødsel, valper
  5. revir
  6. utbredelse - hvor lever fjellreven?
  7. antall
  8. konkurranse 
  9. trusler og hva som gjøres for å ta vare på fjellreven i Norge i dag.
 4. To og to elever jobber sammen. Leser høyt for hverandre hva de har skrevet om fjellreven. Har flere elever funnet de samme opplysningene? Er det noen opplysninger de mangler? Elevene gir hverandre innspill og ferdigstiller faktateksten. 

TIPS! Hjemmelekse kan være å skrive ferdig faktateksten og finne bilder av fjellrev på nett.
 

Læringsmål: 

I dette arbeidet skal elevene ved hjelp av tankekart, boka Møt fjellreven og digitale medier skrive en faktatekst om fjellrev.

Dette er forankret i Kunnskapsløftet gjennom blant annet:

Naturfag:

 • Innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene.

Norsk:

 • Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning.
 • Søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy.

Bruke bibliotek og internett til å finne stoff til egen skriving.