Aktivitet 30 -  Presentasjon av fjellrevprosjektet 

Tema: Lage en felles presentasjon av fjellrevprosjektet for en annen klasse på skolen og/eller foreldre.

"" Illustrasjon Inger Lise Belsvik  

Varighet: Forberede framføring ca 60 minutter eller mer, varighet på framføring avhenger hva lærer og elever velger å vise fram.
Tidsperiode: Aktiviteten gjøres inne.

Utstyr:

 • Smartboard eller skjerm til fremføring av faktatekst og quiz.
 • Eventuelt instrument til fremføring av fjellrevsangen.

Bakgrunn:

Bakgrunnskunnskapen som er innhentet gjennom hele prosjektet vil her komme til nytte for elever og lærere.

Gjennomføring:

 1. Fremføring for foreldre på for eksempel foreldrekveld (hyggekveld) eller foreldremøte, vil gi elevene en erfaring med fremføring av prosjekt og en god anledning til å kommunisere til foreldre hvor viktig det er å ta vare på fjellreven. 
 2. Fremføring for 3. klasse på skolen vil bli en fin ”smaksprøve” for hva 3. klasseelevene har i vente når de skal jobbe med fjellrev i 4. klasse. 
 3. Lærer deler inn klassen i grupper som fremfører/presenterer ulike deler av prosjektet:
  1. Rollespill fra boka.
  2. Faktatekst elevene har skrevet  - velge ut 1-3 faktatekster
  3. Fjellrevsangen – elvene synger og spiller.
  4. Visste du at...-lappene henges opp i klasserommet og elevene tar på seg fjellrevmaskene sine og viser foreldre/elever rundt i klasserommet.
  5. Vise fram veggavis som elevene har laget.
  6. Quiz – avslutte med fjellrevquiz. Dele tilskuerne i lag og kjøre quiz på smartboard eller skjerm

Læringsmål: 

Gjennom presentasjonen vil elevene oppsummere det de har lært iløpet av prosjektet. Hvilke læringsmål som kan kobles til presentasjonen, vil være avhengig av valgt presentasjonsmåte.

Naturfag:

 • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter

Norsk:

 • øve på muntlig fremføring