Ansattinformasjon

Christer Moe Rolandsen
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 416 13 266
  E-post: christer.rolandsen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Populasjonsøkologi, hjortedyr (elg, hjort, villrein, rådyr), villsvin, bestandsovervåking, telemetri, sykdomsøkologi, skrantesjuke (CWD), parasitter hos hjortedyr, GIS, dyrepåkjørsler på veg og jernbane, Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no).

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Christer Moe Rolandsen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: