Ansattinformasjon

Jane Uhd Jepsen
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 417 65 419
  E-post: jane.jepsen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Tromsø

Kunnskapsområde

Herbivor-plante interaksjoner, økosystemøkologi , overvåking, bjørkemålere, insektutbrudd, bjørkeskog, romlig modellering, GIS, fjernmåling

Nøkkelkvalifikasjoner

Økolog med ekspertise på nordlige populasjoner og økosystemer, særlig plante-herbivor interaksjoner i nordlig bjørkeskog og skog-tundra økotonen. Blant mine hovedinteresser er studier av romlig og temporer dynamikk hos bjørkemålere samt effekter av insektutbrudd på skogøkosystemer. Jeg er erfaren bruker av GIS og fjernmålingsdata i populasjons- og landskapsstudier.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Jane Uhd Jepsen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: