Ansattinformasjon

Olav Strand

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 948 25 002
 E-post: olav.strand@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Fjelløkologi, populasjonsøkologi, beiteøkologi, predasjon, bevaringsøkologi, pattedyr, rein, fjellrev.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Olav Strand