Fra slagmark til nasjonalpark

Fra slagmark til nasjonalpark: Dette har vi lært av Hjerkinn-restaureringa

Ved inngangen til FN’s restaureringstiår er Hjerkinn et viktig eksempel på at summen av samarbeid, vitenskapelig kunnskap og praktiske erfaringer er nøkkelen til vellykket, storskala restaurering.

Før-etter: Veimassene ble gravd vekk, og planter ble transplantert fra "veibanen"  til midt på veien. Etter det gjorde naturen resten av jobben og vegetasjonen spredte seg utover selv. Foto: Dagmar Hagen/NINA.

Restaurering av Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell begynner å nærme seg slutten, og sommeren 2019 undersøkte forskere fra NINA hvor godt planter har etablert seg i områdene hvor det før var vei.

– Resultatene som er oppnådd skyldes både aktive restaureringstiltak og naturens egen evne til gjenvekst, sier forsker Dagmar Hagen i Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 

Forsvarsbygg har ansvaret for restaureringen på Hjerkinn og har samarbeidet tett med NINA gjennom hele prosjektet.

– Status 17 år etter at forsøket startet viser at vegetasjonen etablerer seg godt og at bruk av frø eller gjødsel er overflødig, sier Hagen.

Før-etter: Restaureringa på Hjerkinn er unik i hele Europa på grunn av sin størrelse og kompleksitet, og noe av suksessen er at man har evnet å ha fokus på både de store tingene og de minste elementene. Foto: Dagmar Hagen/NINA.

Behovet for å planlegge godt, viktigheten av å bruke både erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap, behov for tydelige mål og å evaluere resultatene er noe som er felles for alle restaureringsprosjekt, og i 2017 kom en delegasjon fra Kina for å lære av prosjektet da de skulle opprette nasjonalparken «Giant Panda National Park».

Før-etter: Prosjektet ble vedtatt av Stortinget i 1999, og Forsvarbygg fikk i oppdrag å gjøre jobben. Målet var at området skulle tilbakeføres til en "mest mulig opprinnelig naturtilstand" og nå er området blitt nasjonalpark. Foto: Dagmar Hagen/NINA.

Les mer om NINAs arbeid innen restaureringsøkologi

Les mer om Hjerkinn-restaureringa

Kontaktperson i NINA: Dagmar Hagen