FISHDIV

Prosjektperiode: 2014-2016

Prosjektleder: Kari E. Ellingsen 

Finansiering:

Prosjektdeltakere:

Norsk institutt for naturforskning

Havforskningsinstituttet

 • Edda Johannesen
 • Randi Ingvaldsen
 • Mette Skern-Mauritzen

UiT Norges arktiske universitet

 • Nigel G. Yoccoz

Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (PINRO), Russian Federation

 • Andrey V. Dolgov

Bedford Institute of Oceanography (BIO), Canada

 • Nancy L. Shackell
 • Kenneth T. Frank

Massey University, New Zealand

 • Marti J. Anderson

FISHDIV

Hvilken rolle spiller klima og predatorer for fiskemangfoldet i de store økosystemene i havet? 

''
Trålfangst. Foto © Cecilie Kvamme/IMR.

Mål:

Hovedmålet er å studere betydningen av klimavariasjon og predasjon for fiskebiodiversiteten i rom og tid i store marine økosystemer.

Delmål:

 1. Å studere effektene av intensiv høsting og påfølgende reduksjon av torsk, en toppredator, på fiskediversitet på Scotian Shelf i det nordvestlige Atlanterhavet
 2. Å studere effektene av torsk på fiskediversitet i Barentshavet, hvor torskepopulasjonen har økt både i antall og utbredelse over stor skala, i motsetning til i mange andre marine økosystemer
 3. Å undersøke hvordan effektene beskrevet over er relatert til effektene av klimaendringer

Sammendrag:

Intensiv høsting med påfølgende kollaps av toppredatorer i marine økosystemer er velkjent. Effekten av dette på biodiversiteten på økosystemnivå har vi derimot begrenset kunnskap om.

På Scotian Shelf i det nordvestlige Atlanterhavet har torskepopulasjonen blitt dramatisk redusert, og den kollapset på den østlige delen tidlig på 1990-tallet. Foreløpige analyser viser at dette har resultert i store endringer i fiskebiodiversiteten med økt variabilitet i bunnfisksamfunnet. Det betyr at fiskesamfunnet var mer homogent da torsk var mer dominerende i systemet.

I Barentshavet har torskepopulasjonen i motsetning økt dramatisk både i antall og utbredelse over stor skala. Det er en relativt unik situasjon for marine økosystemer. Torskebestanden i Barentshavet er nå den største i verden. Samtidig har klimaet i Barentshavet endret seg i løpet av de siste tiårene, med økt havtemperatur og redusert havis.

Vår forventning er at bunnfisksamfunnet blir mer homogent etterhvert som torskepopulasjon øker i Barentshavet. Samtidig forventer vi at fiskediversiteten øker som en konsekvens av økt havtemperatur. Disse to forholdene virker altså hver sin vei på systemet.

Vi vil studere betydningen av torsk og klima for fiskebiodiversiteten i rom og tid på økosystemnivå. Gjennom disse studiene vil vi utvikle en ny metodisk tilnærming som forventes å gi et tidligere varsel om endringer i økosystemer enn de statistiske metodene som vanligvis brukes. Slike tidlige varsler er viktig for forvaltningen.

Les mer om prosjektet:

The role of apex predators and climate for biodiversity (www.researchmedia.eu)

Vitenskapelige publikasjoner:

Ellingsen, K.E., Yoccoz, N.G., Tveraa, T., Frank, K.T., Johannesen, E., Anderson, M.J., Dolgov, A.V. & Shackell, N.L. (2020) The rise of a marine generalist predator and the fall of beta diversity. Global Change Biology, 2020;00:1–11.

Ellingsen, K.E., Anderson, M.J., Shackell, N.L., Tveraa, T., Yoccoz, N.G. & Frank, K.T. (2015) The role of a dominant predator in shaping biodiversity over space and time in a marine ecosystem. Journal of Animal Ecology, 84: 1242-1252.

Ingvaldsen, R.B., Bogstad, B., Dolgov, A.V., Ellingsen, K.E., Gjøsæter, H., Gradinger, R., Johannesen, E., Tveraa, T. & Yoccoz, N.G. (2015) Sources of uncertainties in cod distribution models. Nature Climate Change, 5: 788-789.

Bergstad, O.A., Johannesen, E., Høines, Å., Ellingsen, K.E., Lien, V.S., Byrkjedal, I., Yoccoz, N.G., Tveraa, T., Wienerroither, R., Langhelle, G. & de Lange Wenneck, T. (2017) Demersal fish assemblages in the boreo-Arctic shelf waters around Svalbard during the warm period 2007-2014. Polar Biology , 41(1) 125-142.  

Populærvitenskapelig omtale: