Tiltaksplan for amfibier ved Lahelldammen

Tiltaksplan for amfibier ved Lahelldammen

Tiltaksplanen for amfibiene ved Lahelldammen er utarbeidet for å sikre mer vann til yngling, samtidig som det er ønskelig å opprettholde lokaliteten for jordbruksvanning. Gjennom et miljødesign av tiltak er det et mål å sikre både amfibiene og landbruksproduksjonen.

"" Lahelldammen tappet ned 2,70 m 11. august i 2014. Foto © Børre K. Dervo/NINA.​

Vannstanden i Lahelldammen ble i 2014 senket med rundt tre meter fra juli til ut september på grunn av uttak av vann til vanning. Vannvolumet som stor- og småsalamanderen bruker til yngling ble redusert med omkring 75 prosent. Oppfølgende undersøkelser har vist at rekrutteringen av storsalamander ble redusert med over 70 prosent.

""Lahelldammen nedtappet ca. 0,5 m 3. juli 2015. Foto © Børre K. Dervo/NINA.

Tiltaksplanen har hovedfokus på storsalamander. Det er kun for storsalamander kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for modellering og anbefaling av tiltak. De tre andre artene vil bli ivaretatt gjennom avbøtende tiltak for storsalamanderen. Tiltaksplanen har tre ulike alternativer for å sikre nok vann. Sammen med opprensking og forbedring av landarealene rundt dammen, skal dette redusere de negative effektene av framtidig vannuttak.

Tiltaksplanen vil bli rullert i takt med tiltak som gjennomføres.

 

Prosjektinfo

Kontaktperson: Børre K. Dervo

Prosjektperiode: 1.1.2015 – 31.12.2016.

Oppdragsgiver: Lier kommune.

Finansiering: Lier kommune, Fylkesmannen i Buskerud/Oslo og Akershus og NINA.

Les mer om prosjektet:
Dervo, B. K. 2015. Tiltaksplanen for amfibier ved Lahelldammen. Internt notat. 23 s.