Ansattinformasjon

Jørgen Rosvold
Stilling:    Ass. forskningssjef

  Telefon: +47 952 79 789
  E-post: jorgen.rosvold@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk naturmangfold

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: