Tema

TOV epifytt og bakkevegetasjon

Heidi Elin Myklebost

Vegetasjonsøkologi, vegetasjonsovervåking, naturtypekartlegging etter NiN. 
Vis hele profilen til Heidi Elin Myklebost

Mari Jokerud


Vis hele profilen til Mari Jokerud

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: