Tema

Rein

Audun Ruud

  • Politikk og styring knyttet til produksjon, overføring og bruk av fornybar energi.
  • Samfunnsaksept og deltakelse
  • Miljøledelse i næringslivet
  • Miljø- og klimapolitikk og praksis

Vis hele profilen til Audun Ruud

Jørgen Rosvold


Vis hele profilen til Jørgen Rosvold

Inger Maren Rivrud


Vis hele profilen til Inger Maren Rivrud

Torkild Tveraa

Populasjonsøkologi, demografi og livshistoriestrategi. Har hatt særlig fokus på koblingen mellom næringstilgang, klima og rovdyrtap hos rein.
Vis hele profilen til Torkild Tveraa

Olav Strand


Vis hele profilen til Olav Strand

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: