Tema

Gyrodactylus

Ditte Katrine Hendrichsen

Population biology, ecological modelling, climate change, Arctic ecology, statistical modelling, trophic interactions, spatial statistics, life history, demography
Vis hele profilen til Ditte Katrine Hendrichsen

Kjetil Olstad


Vis hele profilen til Kjetil Olstad

Kjetil Hindar


Vis hele profilen til Kjetil Hindar

Gunnbjørn Bremset

- Produksjonsforhold hos sjøvandrende laksefisk

- Konkurranse og habitatbruk hos ungfisk av laks og aure

- Effekter av vassdragsinngrep på fiskesamfunn

- Kompensasjonstiltak for ferskvannsfisk

- Gyrodactylus salaris - effekter og tiltak

- Direkte observasjoner av elvelevende fisk


Vis hele profilen til Gunnbjørn Bremset

Tor Atle Mo


Vis hele profilen til Tor Atle Mo

Øyvind Solem


Vis hele profilen til Øyvind Solem

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: