Tema

Bestandsregulering

Erlend Birkeland Nilsen

 • Populasjonsdynamikk
 • Demografi
 • Livshistorieteori
 • Trofisk interaksjoner
 • Predasjon
 • Høstingsteori
 • Hjortevilt
 • Rovdyr
 • Småvilt
 • Smågnagere
 • Statistisk modellering
 • Datainfrastuktur

Vis hele profilen til Erlend Birkeland Nilsen

Nina Elisabeth Eide


Vis hele profilen til Nina Elisabeth Eide

Eva Bonsak Thorstad


Vis hele profilen til Eva Bonsak Thorstad

Anders Foldvik


Vis hele profilen til Anders Foldvik

John Odden

Bevaringsbiologi, effekter av naturinngrep og menneskelig forstyrrelse, konflikter mellom mennesker og store rovdyr. metoder for overvåking av store rovdyr, atferd hos store rovdyr, samspill mellom rovdyr og byttedyr.


Vis hele profilen til John Odden

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: