Nyhetsartikkel

Skal få oversikt over myggen

Publisert 13.06.2016

Stikkmygg etterlater kløende stikk, men enkelte arter kan også overføre sykdom. Nå skal forskerne se nærmere på hvilke arter stikkmygg som finnes i Norge, for i dag mangler en oppdatert oversikt. 

Enkelte arter stikkmygg kan overføre sykdom. Nå skal norske forskere få mer kunnskap om hvilke arter som finnes i Norge. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA
Enkelte arter stikkmygg kan overføre sykdom. Nå skal norske forskere få mer kunnskap om hvilke arter som finnes i Norge. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA

- Det er ingen tvil om at det finnes mygg i Norge, men vi mangler en oppdatert kunnskap over hvilke arter som finnes og hvor de er utbredt. Det er tidligere registrert 38 arter, mens Sverige har 49. Vi regner med at flere av disse artene også finnes i Norge, sier Sondre Dahle, biolog i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Enkelte arter av stikkmygg kan overføre sykdom. Malaria er velkjent, men i Europa har de siste tiårene også West Nile-viruset og andre nye virussykdommer blitt overført til mennesker via lokale myggarter.

Mygg som stikker. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA

Stikkmygg etterlater seg kløkende stikk. I sommer skal forskere fra NINA kartlegge sitkkmygg i Nord-Norge. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA

Tigermygg (Aedes albopictus), som tidligere ikke fantes i Europa, har etablert seg i Sør-Europa og spredt seg nordover i Europa. Tigermygg er en av myggartene som kan overføre Zika-viruset.

- Varmere klima gjør at arter av mygg etablerer seg i nye områder. Økt reiseaktivitet, handel, dyr som forflytter seg og moderne landbruk er andre faktorer som bidrar til at vektorbårne sykdommer sprer seg i verden, sier Dahle.

Se infografikk om vektorbårne sykdommer fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).og om stikkmygg.

Program i EU

EU har stor oppmerksomhet på blodsugende innsekter og sykdommene de overfører. I tillegg til stikkmygg, er sviknott, flått og sandflue eksempler å innsekter som kan overføre sykdom til mennesker og dyr. 

- Myggartene som kan overføre sykdom varierer i biologi og er vert for ulike sykdommer. For å kunne vurdere risikoen for overføring av smitte er det derfor viktig å kjenne til utbredelsen til de enkelte artene, sier Dahle.

Mygg på glass. Foto: Sondre Dahle/NINA

Europas fremste eksperter på stikkmygg og sviknott samles til workshop i Trondheim 13. og 14. juni. Foto: Sondre Dahle/NINA

Mangler data fra Norge

Det europeiske smitteverninstituttet (ECDC) har opprettet et eget program for vektorbårne sykdommer. På programmets nettside finnes blant annet kart over hvilke arter av sykdomsfremkallende innsekter som finnes hvor.

ECDC og EFSA arbeider gjennom Vectornet for å samle data om hvilke sykdomsbærende innsekter som finnes hvor. Foreløpig mangler det data på stikkmygg fra Norge.

I august skal forskere fra NINA derfor starte innsamling av stikkmygg, i første rekke i Nord-Norge. Sammen med kollegaer i Sverige og Finland skal de prøve å finne nordgrensen til noen europeiske myggarter som sprer sykdommer lenger sør. Informasjonen fra prosjektet vil bli viktig for å kunne lage modeller som viser mulig fremtidig utbredelse av eksempelvis West Nile-viruset.

Europeiske eksperter til Trondheim

13. og 14. juni samles flere av Europas fremste eksperter på stikkemygg og sviknott til workshop i Trondheim i regi av NINA og Veterinærinstituttet.Initiativet er støttet finansielt av Artsdatabanken gjennom Artsprosjektet.

- Vi samler ekspertisen, fordi vi ønsker vi å dele kunnskap om kartlegging og innsamlingsmetodikk på stikkmygg og sviknott. Videre er målet å få til et tettere samarbeid mellom fagmiljøene i Norge og knytte disse til pågående EU-prosjekter og prosjekter som foregår i våre naboland, sier Dahle.

Kontaktperson:

Sondre Dahle

   Motta nyhetsbrev fra nina