Fugleradar

NINAs mobile radarsystemer er spesielt utviklet for overvåking av fugl. Med fugleradar er det mulig å overvåke fugl over større områder gjennom hele året, døgnet rundt, i all slags vær - med stor nøyaktighet.

""Moderne forskningsutstyr bidrar til gode løsninger. En av NINAs fugleradarer - MERLINAvian Radar System. Foto © Roel May/NINA 

Hva er fugleradar? 

NINAs fugleradar er spesialutviklet for kartlegging og overvåking av fugl. Fugleradaren er et kraftig verktøy som gjør det mulig å overvåke fugleaktivitet og -atferd med stor nøyaktighet i tre dimensjoner over større områder- inntil 10km radius. 

Fugleradaren driftes 24 timer i døgnet, hele året, under alle typer vær- og lysforhold. 

Kontinuerlige opptak av radarbilder  sikrer dokumentasjon av overvåkingsaktivitetene i området også i etterkant av selve registreringen. 

Hvorfor fugleradar? 

Plan- og bygningsloven krever at alle former for utbygging skal skje på måte som minimerer potensielle konflikter med fugl og dyreliv. Det krever nøyaktig informasjon om hvordan utbyggingen påvirker fuglelivet i det aktuelle området. 

Ved hjelp av grundige forundersøkelser kan det forventete skadeomfanget kartlegges i rom of tid, samt at effektive avbøtende tiltak kan foreslås basert på best mulig grunnlag. Med fugleradaren kan vi identifisere områder og perioder med høy fugleaktivitet og fugletrekk.

Eksempelvis kan vi se hvilke faktorer som bidrar til økt kollisjonsrisiko mellom fugler og vindturbiner eller kraftlinjer. Ved å kartlegge når og hvor de ulike fugleartene trekker og hekker kan vi redusere risikoen for omfattende fugledød i forbindelse med utbyggingsprosjekter, og teste ut konfliktreduserende tiltak i området.

Bruksområder 

 • Overvåking av fugler i tid og rom
  Fugleradaren kartlegger blant annet fugletrekk, større fugleansamlinger og trekkkorridorer 
 • Konsekvensutredninger
  Fugleradaren kan bidra til å finne områder med minst konfliktpotensial iht. fuglelivet 
 • For- og etterundersøkelser
  Fugleradaren påviser effekter av utbygging og andre aktiviteter på fuglelivet 
 • Lufttrafikksikkerhet («bird strikes»)
  Fugleradaren kan varsle om større fugleansamlinger eller fugletrekk i tid og rom   

Relevante tematiske sektorer: 

 • Fornybar energi: onshore og offshore vindkraft og kraftledninger 
 • Sivil og militær luftfart: varsling for å unngå «bird strikes» 
 • Helse & samfunnsberedskap: spredning av zoonoser via trekkfugl (f.eks. fugleinfluensa) 
 • Ornitologi og økologi: alt fra fuglenes biologi til landskapsøkologi 

Ønsker du å benytte fugleradar?

NINA tilbyr både kortvarige oppdrag («quick scan») og langtidsovervåking. Fugleradaren er mobil, og kan plasseres i terrenget etter ønsker og behov. 
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi best kan bistå dere, eller for et kostnadseffektivt tilbud. 

Fugleradar – teknisk informasjon

NINA har to mobile radarsystemer som er spesiell utviklet for overvåking av fugl; MERLIN Avian Radar System og en ROBIN 3D Flex Radar System. 

Vi har tillatelse fra Post- og Teletilsynet for begge radarsystemer over hele landet. 

MERLIN Avian Radar System (type XS2530) fra DeTect Inc. fra Florida, USA 

""
MERLIN Avian Radar System. Foto © Roel May/NINA 

MERLIN Avian Radar System, er et radarsystem bestående av en X-bånd og en S-bånd radar beregnet brukt til automatisk deteksjon og sporing av fugler. S-bånd radaren roterer i horisontalplanet for vanlig 360 grader dekning (2-6 nautiske mil). X-bånd radaren er montert vertikalt og roterer i vertikalplanet, og brukes for overvåkning av en forhåndsbestemt sektor med mulighet for å måle høyde (0,5-4 nautiske mil). 

Radarene er standard marine navigasjonsradarer fra Japan Radio Co. (JRC). Modellene som brukes er JMA-5320 (X-bånd) og JMA-5330 (S-bånd). Hele systemet er mobilt og montert på en tilhenger. Det kan dermed flyttes rundt til ønsket posisjon for innsamling av data. 

ROBIN 3D Flex Radar System 

""
ROBIN 3D Flex Radar System. Foto © Roel May/NINA. 

ROBIN 3D Flex Radar System, utviklet av Robin Radar Systems i Nederland, er et radarsystem bestående av en X-bånd basert FMCW-radar (Frequency Modulated Continuous Wave) og en S-bånd radar beregnet brukt til automatisk deteksjon og sporing av fugler. S-bånd radaren roterer i horisontalplanet for vanlig 360 grader dekning (maks. rekkevidde 10km). 

FMCW radaren er montert på en egen stolpe (2.5m høy) når i drift og roterer både i horisontal- og vertikalplanet, og brukes til å måle høyde av fugl som kan følges (maks. rekkevidde 3.5km). S-bånd radaren er standard marine navigasjonsradarer fra Furuno, modell FAR2167DS. FMCW radaren er en solid state coherent radar med en dual transmit/receive antenna (dvs. to Furuno antenner), spesialdesignet og bygget av Robin Radar Systems. 

FMCW radaren muliggjør sporing av fugl i alle retninger. Hele systemet er mobilt og er fastmontert på en liten lastebil. Det kan dermed flyttes rundt til ønsket posisjon for innsamling av data. 

 

Kontakt

 • Roel May
 • Øyvind Hamre

""

NINA tilbyr både kortvarige oppdrag og langtidsovervåking. Fugleradaren er mobil, og kan plasseres i terrenget etter ønsker og behov. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan NINA kan bistå, eller for et kostnadseffektivt tilbud.