Aktivitet 1

Aktivitetsark 4: Fjellrevpermen

Tema: Lage en forside til samleperm/mappe der elevens produkter settes inn. Fysiske produkter som er for store eller av andre grunner umulige å sette inn, kan avfotograferes og settes inn, slik at alle produktene er visuelt samlet.

"" Illustrasjon Inger Lise Belsvik  

Varighet: Fra 45 min. Etter ønsket resultat og muligheter. Avklares med lærerteamet.

Tidsperiode: Aktiviteten kan gjøres inne, hele året. 

Utstyr: Utstyret vil variere med valg av mappetype.

Bakgrunn:

Gjennom å lage sin egen samleperm/mappe lærer elevene å skape orden i egenprodusert materiale, og å kunne fremstille det på en ryddig og fin måte. Å lage fremsiden til en perm/mappe, kan være enkelt gjort, eller det kan legges opp til en mer arbeidskrevende prosess. Det vil være opp
til den enkelte lærer/lærerteam om det skal legges opp til et tverrfaglig prosjekt der også faget Kunst og håndverk trekkes inn i arbeidet.

Gjennomføring:

1.    Forarbeid lærer: 
Utstyr som skal brukes klargjøres og legges tilgjengelig for elevene. Valgene kan være følgende:

  • Tegne/male
  • Digital mappe
  • Patchwork
  • Decoupage
  • Applikasjon
  • Broderi

2.    Gjennomføring elever: 
Elevene lager presentasjonsperm/-mappene i løpet av tilmålt tid. Lengden på oppgaven vil være avhengig av presentasjonsform.
 

Læringsmål: 

Elevene skal lære mer om utseende til fjellreven. De skal utforme sin egen perm, etter eget ønske, med selvvalgt materiale og slik bidra til å utvikle formsansen sin.

Dette er forankret i Kunnskapsløftet gjennom blant annet:

Kunst og håndverk:

  • visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
  • benytte overlapping i arbeid med tegning og maling
  • lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer
  • bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre