Insekter

Foto: Odd Terje Sandlund

Insekter

NINA forsker på insekter og edderkoppdyr. Vi kartlegger og overvåker insekter generelt, rødlistearter, fremmede arter og pollinatorer

Insektene utgjør en svært artsrik og variert dyregruppe. Mer enn én million insektarter er beskrevet på verdensbasis. Rundt 17.000 av disse er registrert i Norge, og vi oppdager stadig nye arter.

Insekter spiller en avgjørende rolle i de fleste økosystemer på kloden. De bryter ned plantemateriale, slik at næringsstoffene kan brukes på nytt, og er føde for andre dyr og fugler. I tillegg utfører insektene sentrale tjenester som pollinering og regulering av skadedyr. 

Konsekvensene av tap av mange insekter er vanskelige å forutse, men er potensielt katastrofale. Derfor er det viktig å skaffe seg en oversikt over tilstanden til insektene, hvilke arter vi faktisk har og hvor de lever. På grunn av stor variasjon i mengde, forekomst og antall arter så er det krevende å identifisere, kartlegge og overvåke dem. I likhet med de fleste andre land, har Norge lite grunnleggende kunnskaper om dette. 

NINA utvikler og forbedrer metoder for å øke kunnskapen om insekter i Norge og hvilke tiltak som kan gjøres for å forbedre situasjonen. Vi forsker også på fremmede invaderende insekter, og på tiltak som kan gjøres for å begrense spredning av fremmede insektarter.


PROSJEKTER

Pollinering

Kunnskap til Norges nasjonale pollinatorstrategi

Eremitt

NINA kartlegger og overvåker eremittbestanden hver sommer.

Bjørkemålere

Bjørkemålere i nordlig bjørkeskog

Overvåking

Behovsanalyse og forslag til overvåkingsnettverk for insekter

Humler og dagsommerfugler

Overvåker bestander av humler og dagsommerfugler i Norge

Elvesandjeger

Følger utviklingen av bestanden og elvesandjegerens leveområder

Klippeblåvinge

Kartlegging og overvåking av klippeblåvinge

Mygg

Kartlegger myggarter og sviknott i Norge

INVENT-ART

Entomologiske inventeringer i tørre og åpne områder

Glattvepser

Kartlegging og sammenstilling av data om glattvepser i Norge

Broddvepser

Kartlegging og DNA-strekkoding av glattvepser i Norge

PROCTONOR

Parasittiske vepser i norske skoger

PyroBug

Virvelløse dyr i brente skogområder

Pollinatortiltak Porsgrunn

Tilrettelegging for pollinerende insekter

Planteimport

Planteimport og spredning av fremmede arter

Tidlig oppdagelse av fremmede arter

Overvåking kan bidra til tidlig oppdagelse av fremmede arter

NYHETER
Blir spist levende
24. oktober 2023

Larven skulle bli en vakker sommerfugl en dag, men ble stukket av en parasittveps som la egg inni den. Larven blir istedet spist levende.

NINA satser på DNA-basert overvåking av naturen
25. oktober 2022
DNA-analyser blir en stadig viktigere metode i forskning og naturovervåking. For å møte økt etterspørsel fra forvaltning og industri åpnet Norsk institutt for naturforskning (NINA) i dag NINAGEN som er et nasjonalt senter for...
Statsrådbesøk på NINA-huset
11. februar 2022

Torsdag var Klima- og miljøminister Espen Barth Eide på besøk på NINA-huset i Trondheim. Der fikk han høre mye spennende fra NINAs forskning på naturen, blant annet om overvåking av insekter, havnespy og store rovdyr. 

NINAs insektplakater

Klikk på bildet for å laste ned plakat.

Ved bestilling av større opplag må pris + porto avtales med NINA på telefon: 73 80 14 00 eller e-post: firmapost@nina.no

Alle foto: Arnstein Staverløkk
Grafikk: Kari Sivertsen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: