Publikasjoner

Publikasjoner

Vi publiserer vår forskning gjennom egne rapportserier, og i vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale magasiner.

Søk etter NINA-publikasjoner i Oria.

I søkeboksen over kan du søke etter NINA-rapporter, faktarapporter, årsmeldinger, oppdragsmeldinger og en rekke andre NINA-publikasjoner. Noen eksempler på søk: 
Søk etter Eksempel
Navn på forfatter Hindar
Emne jerv
Del av tittel "fjellrev i Norge"
Årstall 1989
Navn og emne Museth ørekyte

Du kan også kombinere med hjelp av boolske operatører, som AND, OR eller NOT. Skriv f.eks. inn "Ødegaard AND humler", eller "gaupe OR ulv OR bjørn OR jerv".

Når du søker i boksen over vil et ferdigprogrammert søk genereres i Oria. Trefflisten åpner seg i et nytt vindu, og hvis du ønsker kan du avgrense søket ditt ytterligere ved hjelp av fasettene til høyre for trefflisten. 

Publikasjonslister

Siste publikasjoner

Siste publikasjoner fra NINA - inkluderer både vitenskapelige publikasjoner, rapporter og publikasjoner i andre serier.

Vis siste publikasjoner

NINA Rapport

Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding og NINA Project Report. Normalt er dette NINAs rapportering til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid. 

I tillegg vil serien favne mye av instituttets øvrige rapportering, for eksempel fra seminarer og konferanser, resultater av eget forsknings- og utredningsarbeid og litteraturstudier. NINA Rapport kan også utgis på annet språk når det er hensiktsmessig.

Gå til NINA Rapport

NINA Temahefte

Som navnet angir behandler temaheftene bestemte temaer eller emner. Heftene utarbeides etter behov og serien favner svært vidt; fra systematiske bestemmelsesnøkler til informasjon om viktige problemstillinger i samfunnet. 

NINA Temahefte gis vanligvis en populærvitenskapelig form med mer vekt på illustrasjoner enn NINA Rapport.

Gå til NINA Temahefte

NINA Fakta

Faktaarkene har som mål å gjøre NINAs forskningsresultater raskt og enkelt tilgjengelig for et større publikum. De sendes til presse, ideelle organisasjoner, naturforvaltningen på ulike nivå, politikere og andre spesielt interesserte. Faktaarkene gir en kort framstilling av noen av våre viktigste forskningstemaer.

Gå til NINA Fakta

NINA Faktabøker

Bøker i trykt utgave som går i dybden med fakta om for eksempel en spesiell insektfamilie.

Gå til NINA Faktabøker

Rapporter i eldre NINA-serier

Kontakt

Åpningstider:
Mandag - fredag 08.00-15.30

Kontakt:

Frode Thomassen Singsaas 
Bibliotekar

Siri Aashaug Sæther 
Rådgiver


Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
7485 TRONDHEIM

 +47 404 69 176 

 biblioteket@nina.no

NINA-biblioteket

Boksamlinga består av litteratur som er samlet av Statens viltundersøkelser, Direktoratet for naturforvaltning og Norsk institutt for naturforskning, til sammen rundt 14.000 bind.

NINA-Biblioteket abonnerer på de store e-tidsskriftspakkene fra Science Direct, Wiley, Springer, Sage og Taylor & Francis. Til sammen ca 6000 tidsskrifter, for det meste fra 1997 og framover. Biblioteket har også rundt 1000 tidsskrifter i papir, hvorav ca 50 fremdeles er løpende. 

I tillegg rommer samlinga en del særtrykk fra tidligere ansatte i institusjonenen. 

Våre samlinger er tilgjengelige for fjernlån, via andre fag- og folkebibliotek.

Du finner biblioteket i NINA-huset i Trondheim. Foto: Anne Olga Syverhuset / NINA Du finner biblioteket i NINA-huset i Trondheim. Foto: Anne Olga Syverhuset / NINA

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: