Pollinatortiltak Porsgrunn

Pollinatortiltak i Porsgrunn kommune

NINA skal hjelpe Porsgrunn kommune med å oppnå målsetningene om å ta vare på og legge til rette for pollinerende arter ved å etablere reirområder og blomsterenger. 

Mangfoldet og tettheten av pollinatorer er i nedgang både i Norge og globalt. Pollinatorer er insekter og dyr som transporterer pollen mellom blomster, noe som er en viktig del av reproduksjonssyklusen til blomstrende planter. Uten pollinatorene ville omtrent 88% av blomstrende planter over hele verden ikke kunne produsere kryssbefruktete frø (Ollerton et al. 2011). Mye av det vi har på middagsbordet er takket være denne tjenesten som leveres av pollinatorer. Pollinatorer er viktige mtp matforsyning, naturmangfold og hvordan økosystemet fungerer. 

Målet med den Nasjonale pollinatorstrategien (2018) er å hindre tap av habitat som er viktige for pollinatorene, og samtidig legge til rette for økt andel pollinatorvennlige leveområder. Pollinatortiltak-prosjektet fra NINA jobber sammen med Porsgrunn Kommune for å lage reirplasser og blomstrende enger på spesielt utvalgte steder. Disse stedene er valgt for å øke overflod av ville bier og andre pollinatorer, og også for å beskytte lokale arter av ville blomster. 

I august 2021 begynner vi arbeidet. De fire stedene som er valgt i Porsgrunn er Helleberget, Sundjordet balløkka, Lysthusåsen og Knardalstrand driftssentral og renseanlegg. Reirområder vil bli opprettet med sand og ved. Cirka 70% av ville bier legger egg i sand og 30% i hulrom i døde trær eller i hule plantestengler. Nesten ingen ville bier stikker, derfor er de trygge å ha i boligområder og parker. Spesielle blomsterenger opprettes ved hjelp av frø fra lokalområdet som kilde til kaloririk nektar og proteinrik pollen. Det vil ta 2-3 år før disse engene begynner å blomstre, men det vil være verdt å vente på. Bruk av denne metoden vil bidra til å bevare lokale arter av ville blomster og tilhørende pollinatorer. Vi ser frem til en grønnere, mer pollinatorvennlig by Porsgrunn.

Map of the site locations and the type of tiltak needed. Source: Megan S. Nowell / NINA.

Kontakt

Prosjektinfo

Prosject participants:

Megan Nowell

Markus Sydenham

Siri Lie Olsen

Astrid Brekke Skrindo


In collaboration with: 

Porsgrunn municipality

 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: