URBAN EEA – økosystemregnskap for byer

Hva er Oslos bynatur verdt? URBAN-EEA kartlegger og verdsetter økosystemtjenester i Osloregionen, og utvikler økosystemregnskap for norske byer.

I prosjektet URBAN-EEA studerer vi økosystemtjenester fra urbane økosystem i Oslo-regionen, både grøntområder i bymiljø og bynære naturområder. Prosjektet vil bidra til å styrke forskning knyttet til utprøving og videreutvikling av FNs foreslåtte økosystemregnskap SEEA Experimental Ecosystem Accounting (EEA) for urbane økosystem. Målet er å utvikle et økosystemregnskap for hovedstadsområdet med erfaringer som kan nyttiggjøres av andre norske byer

""

Nyheter fra URBAN EEA

feb05 URBAN EEA Symposium 2018
Created by David Barton on 05.02.2018 16:47:25

 URBAN EEA  Symposium 2018 avholdes 17 .  september på Statistisk Sentralbyrå.   Kontakt: davi...
Read More..

aug15 Experimental Ecosystem Accounting for Greater Oslo
Created by Camilla Næss on 15.08.2017 13:30:48

Grønt byregnskap for Oslo regionen - Symposium, 29 August 2017
Read More..
Motta nyheter om prosjektet
Bestillngsskjema_MaurINorge