Nyheter

 

Overraskende mange trær i Oslo

Publisert: 19. juni 2019
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Oslo by har dobbelt så stort areal av trekroner som tak, viser nye beregninger.

Overraskende mange trær i Oslo
Det er dobbelt så stort areal av trekroner som det er av tak i byggesonen i Oslo. Foto: Reinhard-Karl Blacker / Pixabay.com

Ikke bare er Oslo den kommunen i Norge med størst registrert naturmangfold, men selve byen har også veldig mange trær.

– Vi har beregnet at det er dobbelt så stort areal av trekroner som det er av tak i byggesonen i Oslo, sier David Barton, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Dette er overraskende mye i forhold til hva man skulle tro i Norges største by, ifølge Barton.

Laserskanninger av byen

Beregningene er gjort basert på flyfoto og laserskannede data fra fly gjennomført av Oslo Kommune.

– Vi har brukt en metode som gjør at vi kan identifisere enkelt-trær og totalt trekroneareal , forklarer Frank Hansen, GIS-analytiker i NINA.

Sammenligning av bygnings- og trestruktur i Oslo her.   Oslo er allerede en grønn by p.g.a. sine parker.  Her ser man hvor mye grønnere byen ser ut når man tar med trekroner i gater, gårdsrom og hager.

Nytt perspektiv på byen

Dataene er en del av et større arbeid med å kartlegge bynaturen og lage økosystemregnskap for Oslo. Slike regnskap gir informasjon om byenes naturkapital, og viser endring over tid i areal, tilstanden av vegetasjonen, økosystemtjenester - det vil si alle godene vi får fra naturen - og den økonomiske verdien av slike goder. 

– Det er ikke bare et viktig forvaltningsredskap, men kan også endre vår forestilling om byen; Oslo har mer grønn enn grå infrastruktur – det er et ‘urbant økosystem’, sier Barton.

Nå arbeider forskerne videre med å kartlegge verdien av naturen i Oslo. 

– En av grunnene er å bidra til at folk kan bli bevisst på verdien av «hverdagsnaturen» i byene. Hverdagsnaturen som vi blir i godt humør av uten å vite hvorfor, og kanskje ikke verdsetter før den er borte, sier Barton.

Han avslutter:

– Oslos identitet for mange er definert med nærheten til Marka og Oslofjorden.  Kartleggingen og verdsetting av bynaturen vil forhåpentligvis øke bevisstheten om og stoltheten av Oslo som en av verdens grønneste hovedsteder, sier Barton.

Les rapporten: Mapping urban tree canopy cover using airborne laser scanning. Applications to urban ecosystem accounting for Oslo.

Kontakt: David Barton og Frank Hanssen

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: