Urban EA - naturregnskap for byer

URBAN EA - naturregnskap for byer

Hva er bynatur verdt? I NINA arbeider vi med å kartlegge og verdsette naturgoder i byer og bymarker, og utvikler bynaturregnskap. 

NINA studerer naturgoder fra urbane økosystemer, både grøntområder i bymiljø og bynære naturområder. Her kan du finne publikasjoner og nyhetssaker om utvikling og testing av naturregnskap for kommuner, og videreutvikling av FNs system for naturregnskap (SEEA Ecosystem Accounting) for urbane økosystemer.

PUBLIKASJONER:

Kart og applikasjoner

Økosystem areal og tilstand

Naturgoder og -verdier

Biofysisk 


Økonomisk

Faktaark

Presentasjoner

Online Symposium 2020

URBAN EEA Symposium 17 September 2018

URBAN EEA intro & overview (2017)

Betalingsvillighet for bedre bymiljø

Hvor mye er Oslo-boere villige til å betale for å ta vare på bytrær?

Oslos grønneste gater

NINA har kartlagt bytrær i Oslo

Kontakt

BiodivERsA Prize for Excellence and Impact

NINA har deltatt i prosjektet ENABLE, ledet av Stockholm Resilience Centre, som i 2021 vant en pris fra BidivERsA. Lær mer om prosjektet og arbeidet i Stockholm og Oslo i denne videoen:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: