Marcis

Prosjektinfo

Oppdatert

22.06.2022:

MARCIS har en ny logo!

Logoen finner du på Prosjektmateriell siden. Du vil også finne en MARCIS brosjyre og en PowerPoint som gir informasjon om prosjektet.

Følg MARCIS på sosiale medier

MARCIS

Veksten av marin og kystnær industri som for eksempel energiutvinning, akvakultur, fiskeri og skipstrafikk øker presset på det marine biomangfoldet. For å balansere denne veksten med hensyn til det marine miljøet er det behov for nye beslutningsverktøy som sikrer en helhetlig bærekraftig forvaltning av marin biodiversitet («blue growth»). 

Sjøfugler er avhengig av marine ressurser og har en viktig rolle i det marine økosystemet, samtidig som de er den fugle-gruppen som er sterkest truet. Norge er hjem for en stor del av verdens sjøfugler og har derfor et spesielt ansvar for å verne dem. 

Formålet med MARCIS er å utvikle et beslutnings-verktøy for å vurdere de samlede effektene av menneskelige aktiviteter i marint miljø på sjøfugler og andre fugler som trekker over sjøen. 

I MARCIS vil vi derfor:

1. Lage detaljerte kart over menneskelige aktiviteter i det marine miljø og utbredelsen av sjøfugl

2. Vurdere konsekvensene av havbaserte vindkraftverk på sjøfugl og trekkfugler

3. Evaluere sjøfuglers individuelle respons og sensitivitet for menneskelige marine aktiviteter

4. Beregne spesifikke sjøfugl bestanders sårbarhet for menneskelige marine aktiviteter

5. Utvikle et beslutningsverktøy som gir brukere mulighet til å kvantifisere og illustrere den samlede belastningen av marin nærings-aktivitet på sjøfugl i spesifikke havområder og gi en mer bærekraftig marin forvaltning

6. Demonstrere ulike scenarioer av blå vekst utviklet sammen med industri, forvaltning og andre brukere for å gi en mer helhetlig og bærekraftig havforvaltning og risiko-vurdering når marine næringer skal ta i bruk ulike havområder. 

MARCIS er et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstitusjoner, industri og forvaltningsmyndigheter som vil bidra til en økosystembasert forvaltning av marine havområder, og gi et beslutningsverktøy som balanserer nærings- og miljøinteresser i planleggingsprosessene.

Nyheter
Velkommen til Lila Buckingham
12. september 2022

Vi er glade for å ønske Lila Buckingham, som startet sin postdoktor ved NINA 1. september, velkommen til MARCIS prosjektet!

Tapt på sjøen? Hvor drar sjøfuglene utenfor hekkesesongen?
16. august 2022

Har du noen gang besøkt en sjøfuglkoloni om høsten eller vinteren? Sammenlignet med den høye aktiviteten vår og sommer, er det da veldig stille. Ingen tegn til lomvi, krykkje og co., kun tomme reir gjenstår. Hvor drar alle disse sjøfuglene etter hekkesesongen?

Ute av syne, men ikke ute av sinn: GPS-sporing av sjøfugl i hekkesesongen
15. juli 2022

I MARCIS-prosjektet ønsker vi å forstå hvordan sjøfugler påvirkes av menneskelige stressfaktorer i marine områder. For å gjøre det, trenger vi kunnskap om hvordan de bruker leveområdene sine. Siden sjøfugler tilbringer mesteparten av livet langt ute på havet, er dette ingen enkel oppgave.

Stressorer

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: