Marcis

Prosjektinfo

Oppdatert

04.09.2023

Ny info-film om MARCIS22.06.2022:

MARCIS har en ny logo!

Logoen finner du på Prosjektmateriell siden. Du vil også finne en MARCIS brosjyre og en PowerPoint som gir informasjon om prosjektet.

Følg MARCIS i sosiale medier

MARCIS

Veksten av marin og kystnær industri som for eksempel energiutvinning, akvakultur, fiskeri og skipstrafikk øker presset på det marine biomangfoldet. For å balansere denne veksten med hensyn til det marine miljøet er det behov for nye beslutningsverktøy som sikrer en helhetlig bærekraftig forvaltning av marin biodiversitet («blue growth»). 

Sjøfugler er avhengig av marine ressurser og har en viktig rolle i det marine økosystemet, samtidig som de er den fuglegruppen som er sterkest truet. Norge er hjem for en stor del av verdens sjøfugler og har derfor et spesielt ansvar for å verne dem. 

Formålet med MARCIS er å utvikle et beslutningsverktøy for å vurdere de samlede effektene av menneskelige aktiviteter i marint miljø på sjøfugler og andre fugler som trekker over sjøen. 

I MARCIS vil vi derfor:

1. Lage detaljerte kart over menneskelige aktiviteter i det marine miljø og utbredelsen av sjøfugl

2. Vurdere konsekvensene av havbaserte vindkraftverk på sjøfugl og trekkfugler

3. Evaluere sjøfuglers individuelle respons og sensitivitet for menneskelige marine aktiviteter

4. Beregne spesifikke sjøfuglbestanders sårbarhet for menneskelige marine aktiviteter

5. Utvikle et beslutningsverktøy som gir brukere mulighet til å kvantifisere og illustrere den samlede belastningen av marin næringsaktivitet på sjøfugl i spesifikke havområder og gi en mer bærekraftig marin forvaltning

6. Demonstrere ulike scenarioer av blå vekst utviklet sammen med industri, forvaltning og andre brukere for å gi en mer helhetlig og bærekraftig havforvaltning og risikovurdering når marine næringer skal ta i bruk ulike havområder. 

MARCIS er et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstitusjoner, industri og forvaltningsmyndigheter som vil bidra til en økosystembasert forvaltning av marine havområder, og gi et beslutningsverktøy som balanserer nærings- og miljøinteresser i planleggingsprosessene.

Studieområdet omfatter norsk økonomisk sone samt Nordsjøen.

Nyheter
MARCIS attends the Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts
24. november 2023

Members of the MARCIS team recently presented their research at the CWW held in Šibenik, Croatia.

MARCIS Newsletter n.4 – September 2023
27. september 2023

Read the fourth MARCIS Newsletter for project progress and highlights.

Modellering av stressfaktorer for sjøfugl
26. juni 2023

Bruk av agentbaserte modeller (ABM), er et nyttig verktøy for å forutsi virkningene av menneskelige påvirkninger på sjøfugler.

Stressorer

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: