Tema

Miljøkonsekvenser

Jørn Thomassen

Environmental Impact Assessments. Project planning and programme co-ordinating, especially within Environmental Impact Assessments and Environmental monitoring. Project planning and implementation in ecology in Arctic areas in summer and winter seasons. Training.


Vis hele profilen til Jørn Thomassen

Lars Erikstad

English: Research Geoscientist Field of work: Geoscience, land forms (geomorphology), quartenary geology, Geoheritage, landscape analysis, environmental impact assessments, aerial photography analysis, remote sensing, digital elevation models, geographic information systems (GIS).


Vis hele profilen til Lars Erikstad

Erik Framstad

Main scientific experience covers population and habitat ecology of small mammals in boreal forests and mountain ecosystems. Applied research and consultancy work includes studies and assessments of boreal forest ecology, protected areas, ecological effects of agriculture and forestry on species and ecosystems, environmental impact assessments of infrastructure development projects, as well as assessments, indicators and monitoring of terrestrial biodiversity.

Main administrative experience covers management of NINA's research department in Oslo over > 25 yrs, as well as coordination of terrestrial ecosystem monitoring and major research projects and programmes on boreal forests or cultural landscapes.


Vis hele profilen til Erik Framstad

Bram Van Moorter

 • spatial ecology
 • landscape connectivity & green infrastructures
 • animal space use and movement ecology
 • modeling:
  • socio-ecological systems
  • agent-based modeling
  • adaptive management
 • psychology

Vis hele profilen til Bram Van Moorter

Manuela Panzacchi

movement ecology, spatial ecology, GPS data, habitat selection, ungulates, carnivores, human-wildlife conflicts, sustainable development, adaptive management, reindeer.


Vis hele profilen til Manuela Panzacchi

Jon Museth

Innlandsfisk, flerartssamfunn, konsekvensutredninger, kraftubygging i elver, avbøtende tiltak i regulerte elver, økologisk konnektivitet, økologiske og samfunnsmessige konsekvenser av flom og flomtiltak, fremmede arter, regulering av fiske


Vis hele profilen til Jon Museth

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: