Tema

Bloggere ved NINA

John Odden


Vis hele profilen til John Odden

Dagmar Hagen

Restaureringsøkologi, effekter av ferdsel og tekniske naturinngrep, forebygging av naturinngrep, naturovervåking, planlegging, forvaltningsmetodikk, planteøkologi.


Vis hele profilen til Dagmar Hagen

Magni Olsen Kyrkjeeide


Vis hele profilen til Magni Olsen Kyrkjeeide

Magdalene Langset


Vis hele profilen til Magdalene Langset

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: