Rovdata

Rovdata

Rovdata er en uavhengig leverandør av overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Vi er en selvstendig enhet i NINA med egen leder og stab.

Rovdata ble etablert 1. oktober 2010 og har ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Ved vårt kontor i Trondheim jobber sju ansatte med å levere robuste bestandstall og overvåkingsdata til forvaltningen og det norske folk.

Kontakt

www.rovdata.no

Post- og besøksadresse:
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

 73 80 14 00

 rovdata@rodata.no

Forskningsleder: 
Jonas Kindberg

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: