Publikasjon

Tittel Møt gaupa: uproblematisk rovdyr – eller notorisk lystmorder?
Undertittel
Forfattere Andersen, R., Kvam, T., Linnell, J.D.C., Moa , P., Odden, J. & Swenson, J.E.
År 2002
Kilde NINA Temahefte 18: s. 78-85.
ISBN, ISSN 82-426-1285-4 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no