Publikasjon

Tittel Villrein; i grenseland mellom bruk og bevaring.
Undertittel
Forfattere Strand, O., Swenson, J.E., Jordhøy, P., Nellemann, C., Solberg, E.J., Linnell, J.D.C. & Holand , Ø.
År 2002
Kilde NINA Temahefte 18: p. 56-60.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no