Publikasjon

Tittel Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding : Status og forvaltning av brunbjørnen i Norge
Undertittel
Forfattere Swenson, J.E., Dahle , B., Arnemo , J.M., Brunberg , S., Hustad , H., Nerheim , E., Sandegren , F., Solberg , K.H. & Söderberg , A.
År 2003
Kilde NINA Fagrapport 60: 19pp.
ISBN, ISSN 82-426-1358-3 0805-469X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no