Publikasjon

Tittel Rovvilt og samfunn : en veileder til sameksistens i det 21. århundre
Undertittel
Forfattere Andersen, R., Linnell, J.D.C. & Hustad , H. (eds.)
År 2003
Kilde NINA Temahefte 22: 48pp.
ISBN, ISSN 82-426-1384-2 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no