Publikasjon

Tittel Hva ønsker vi å få vite mer om?
Undertittel
Forfattere Fiske, P., Lund, R.A. & Aas, Ø.
År 2001
Kilde NINA Temahefte 20: 95-97.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no