Publikasjon

Tittel Oter og mink i steinsatt sjøørretelv.
Undertittel
Forfattere Heggberget, T.M., Berger, H.M., Kvaløy, K. & Lamberg , A.
År 2001
Kilde NINA Temahefte 16: 32-38.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no