Publikasjon

Tittel Avkastningen av aure i et reguleringsmagasin ble lite påvirket av omfattende utsettinger.
Undertittel
Forfattere Hesthagen, T. & Gran , R.
År 2001
Kilde NINA Temahefte 16: 56-61.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no