Publikasjon

Tittel Betydelig reduksjon i fangstutbyttet hos aure i Tesse etter reguleringen.
Undertittel
Forfattere Hesthagen, T.
År 2001
Kilde NINA Temahefte 16: 52-55.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no