Publikasjon

Tittel Effekter på bunndyr av aluminiumstilsetning mot G. salaris i Batnfjordselva, 2003 og 2004
Undertittel
Forfattere Bongard, T.
År 2005
Kilde NINA Rapport 9: 20 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1521-7 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no