Publikasjon

Tittel Smoltutvandring forbi Laudal kraftverk i Mandalselva
Undertittel
Forfattere Uglem, I., Økland, F., Forseth, T., Diserud, O.H., Fiske, P., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A. & Berger, H.M.
År 2005
Kilde NINA Rapport 13: 31 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1527-6 1504-3312
Oppdragsgiver Agder Energi Produksjon.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no