Publikasjon

Tittel Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen
Undertittel
Forfattere Dervo, B.K. & Aas, Ø.
År 2005
Kilde NINA Rapport 4: 26 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1516-0 1504-3312
Oppdragsgiver Kontaktutvalget for Reinheimen.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no