Publikasjon

Tittel Sjøaure og sjørøye - overbeskyttede og uutnyttede ressurser?
Undertittel
Forfattere Hårsaker , K. & Næsje, T.F.
År 2001
Kilde NINA Temahefte 20: 63-70. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no