Publikasjon

Tittel Interaksjoner mellom moskus og villrein
Undertittel En kunnskapsoversikt
Forfattere Bevanger, K.
År 2005
Kilde NINA Rapport 7: 23 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1519-5 1504-3312
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no