Publikasjon

Tittel Villrein og samfunn
Undertittel En veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell
Forfattere Andersen, R. & Hustad, H. (eds.)
År 2004
Kilde NINA Temahefte 27: 77 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1523-3 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no