Publikasjon

Tittel Biotoptiltak for kreps i Starelva, Stange kommune og Smalelva, Spydeberg kommune: har de hatt noen effekt?
Undertittel
Forfattere Taugbøl, T.
År 2005
Kilde NINA Rapport 26: 26 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1544-6 1504-3312
Oppdragsgiver Norges vassdrags- og energidirektorat.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no