Publikasjon

Tittel Sjøørretovervåkning i bekker langs Skagerrakkysten
Undertittel Situasjonen i 2004
Forfattere Jonsson, B. & Jonsson, N.
År 2005
Kilde NINA Rapport 24: 14 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1541-1 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no