Publikasjon

Tittel Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge
Undertittel Årsrapport 2003
Forfattere Larsen, B.M. (ed.)
År 2005
Kilde NINA Rapport 37: 55 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1560-8 1504-3312

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no