Publikasjon

Tittel Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Ostojeaggi, Troms, 2004
Undertittel
Forfattere Hofgaard, A.
År 2005
Kilde NINA Rapport 42: 29 pp.
ISBN, ISSN 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no