Publikasjon

Tittel Lokalforankret forvaltning og nasjonal overvåking av småvilt
Undertittel En kunnskapsoppsummering med anbefalinger for framtidig satsing
Forfattere Brainerd, S.M., Pedersen, H.C., Kålås, J.A., Rolandsen, C.M., Hoem, S.A., Storaas , T. & Kastdalen , L.
År 2005
Kilde NINA Rapport 38: 73 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1562-4 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no