Publikasjon

Tittel Reinens beiter på Hardangervidda
Undertittel Utviklingen fra 1988 til 2004
Forfattere Gaare, E., Tømmervik, H. & Hoem, S.A.
År 2005
Kilde NINA Rapport 53: 20 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1585-3 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no